Deklaracja Przystąpienia Polski do Europejskiego Konsorcjum Promieniowania Synchrotronowego w Grenoble WE FRANCJI W 2004 r.