W dniu 20 grudnia 2016 r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Instytutem Fizyki PAN i Europejskim Centrum Synchrotronowym ESRF