W dniach 22-25 sierpnia w Przegorzałach odbyła się jubileuszowa konferencja “15th International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Sciences”.
https://issrns2022.synchrotron.org.pl/

Podczas konferencji wykład na temat naukowego potencjału ESRF-EBS wygłosiła prof. Annalisa Pastore – dyrektor naukowa ESRF.

Dr Maciej Jankowski, opiekun stacji ID10, przedstawił najnowsze wyniki i obecny status stacji w ramach wykładu „X-ray surface diffraction from solid and liquid surfaces at the ESRF ID10 beamline”.

Dr Anna Wolska zaprezentowała plakat pt. „Poland in the ESRF – a new grant from the Ministry of Education and Science” poświęcony grantowi MEiN (2021/WK/11), dzięki któremu polscy naukowcy mogą prowadzić badania w ESRF.

Mgr Joanna Grelska z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wygłosiła referat zatytułowany „Structure of alcohols under high pressure” przygotowany na podstawie wyników badań wykonanych w ESRF. Udział mgr J. Grelskiej w konferencji został sfinansowany w ramach dofinasowania uczestnictwa w konferencji z grantu MEiN (2021/WK/11).