Szczegóły modernizacji

Na spotkaniu zarządu ESRF podjęto decyzję o kontynuacji modernizacji synchrotronu w latach 2015-2022.

Szczegóły planowanej modernizacji można znaleźć w pliku: ESRF-orange-book

II faza modernizacji ESRF (2015 – 2022) – KOSZTY BUDŻETU (20 M€):

Wydatki przewidziane na:

 1. Modernizację detektora – połączenie realizowanych projektów w zakresie technologii wspomagających i rozwoju dwóch nowych systemów detektora 2D     (8.9 M€)
   
 2. Modernizację sterowania liniami pomiarowymi i systemów do analizy danych     (3.4 M€)
   
 3. Infrastrukturę technologii informatycznej (IT) i centrów komputerowych     (4.5 M€)
   
 4. Rozwój zaawansowanych narzędzi do metrologii i metod dla optyki rentgenowskiej     (1.7 M€)
   
 5. Rozwój nowej specjalizacji w mechatronice i metrologii online     (1.5 M€)

GŁÓWNE CELE PROGRAMU MODERNIZACJI:

– modernizacja pierścienia akumulacyjnego oraz rozszerzenie możliwości badawczych poprzez utworzenie nowych linii,

– poprawa parametrów źródła promieniowania, zwiększenie świetlności i intensywności,

– poszerzenie i modernizacja oprzyrządowania eksperymentalnego istniejących linii,

– rozwój współpracy z zespołami akademickimi i przemysłem.

WYZWANIA:

– uzyskanie wiązki o większej świetlności i krótszej długości fali w celu obrazowania materii z wysoką rozdzielczością,

– uzyskanie mocno-skupionej wiązki dla celów badań z zakresu nano-nauki i nano-technologii,

– zaprojektowanie oprzyrządowania linii do badań kompleksów molekularnych i struktur krystalicznych oraz dynamiki zachodzących w nich procesów – w szybko zmieniających się warunkach ciśnienia, temperatury i ultra-wysokiego pola magnetycznego,

– zapewnienie supernowoczesnych urządzeń do badań bio-medycznych,

– zachęcenie szerszego grona społeczności naukowej do użytkowania ESRF.