Foto: A. Witkowska (PG)

Podczas 48. Zjazdu Fizyków Polskich, który się odbył w Gdańsku w dniach 1-7 września 2023, w ramach sesji poświęconej infrastrukturze badawczej wykład na temat rentgenowskich laserów na swobodnych elektronach wygłosił dr hab. Ryszard Sobierajski z IF PAN. Część wykładu poświęcił także grantowi MEiN, który finansuje polski udział w ESRF.

Więcej informacji: https://event.mostwiedzy.pl/event/14/