UDZIAŁ

Udział Polski w Europejskim Centrum Promieniowania Synchrotronowego (ESRF) w Grenoble we Francji
 

Z dniem 1 lipca 2004 Polska stała się oficjalnie członkiem Europejskiego Centrum Synchrotronowego w Grenoble, Francja (European Synchrotron Radiation Facility-ESRF) z wkładem 0.6% budżetu Centrum. Fundusze na ten cel zostały przyznane przez KBN i przesłane do ESRF poprzez Instytut Fizyki PAN. Naukowcy polscy uzyskali, więc oficjalny dostęp do tego najlepszego w Europie i jednego z trzech w świecie źródeł promieniowania synchrotronowego o wysokiej energii, wyposażonego w najnowocześniejszą aparaturę pomiarową. Od tego czasu naukowcy polscy mieli możliwość uczestniczenia w pięciu konkursach projektów badawczych. W konkursie pierwszym naukowcom z Polski przyznano 0.79 % czasu dostępnego w ESRF, w drugim 1.09 %, w trzecim 1.25 %, w czwartym 0.95 %, a w piątym 0,78 %. W konkursie szóstym  zgłoszono 16 projektów.

W dniu 15 listopada 2006 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęło decyzję o przyznaniu projektu badawczego specjalnego nr 155/ESR/2006/03 na opłacenie składki do ESRF w wysokości 1% przez okres 3 lat.

W dniu 2 czerwca 2009 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęło decyzję o przedłużeniu udziału Polski z wkładem 1% budżetu ESRF  na kolejne dwa lata.

W dniu 6 grudnia 2016 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęło decyzję nr DIR/PM/2016/03 o przyznaniu środkow IF PAN na finasowanie kosztów zaległych zobowiązań finansowych wobec ESRF oraz podjęto decyzję nr DIR/WK/2016/19 o przyznaniu IF PAN środków przeznaczonych na kontynuację udziału Polski z wkładem 1% budżetu ESRF na lata 2016 – 2021.

W dniu 28 grudnia 2021 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki podjęło decyzję nr 2021/WK/11 o przyznaniu IF PAN środków przeznaczonych na kontynuację udziału Polski z wkładem 1% budżetu ESRF na lata 2021 – 2026.