AKTUALNOŚCI

Bieżące wydarzenia.

UMOWA

Umowa wielostronna o utworzeniu Krajowego Konsorcjum jednostek naukowych zainteresowanych korzystaniem z Europejskiego Centrum Promieniowania Synchrotronowego w Grenoble.

UDZIAŁ

Ministerstwo Edukacji i Nauki podjęło decyzję o przyznaniu
IF PAN środków przeznaczonych na kontynuację udziału Polski z wkładem 1% budżetu ESRF.

UCZESTNICY

Uczestnicy
Krajowego Konsorcjum
jednostek naukowych zainteresowanych
korzystaniem z ESRF.

DOFINANSOWANIE KONFERENCJI

Naukowcy i studenci z polską afiliacją, którzy planują prezentację wyników eksperymentu w ESRF, mogą ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w konferencji.