Propozycje pracy dla:

– naukowców,
– doktorantów,
– post-doków,
– informatyków,
– techników, 
– administracji

dostępne są na stronie: http://www.esrf.eu/Jobs