Aktualności

  • Rada ESRF mianowała Jeana Daillanta (dyr. synchrotronu SOLEIL) na kolejnego dyrektora generalnego ESRF. Jean Daillant przejmie obowiązki 1 września 2024 r. od Francesco Sette, który podczas blisko szesnastoletniej kadencji między innymi nadzorował realizację programu modernizacji ESRF, aby mogło się stać pierwszym i wiodącym na świecie źródłem promieniowania synchrotronowego wysokoenergetycznego czwartej generacji.