Spotkanie Krajowego Konsorcjum jednostek naukowych na platformie ZOOM – 27.04.2022 r.

W dniu 27 kwietnia 2022 roku odbyło się spotkanie Krajowego Konsorcjum jednostek naukowych zainteresowanych korzystaniem z Europejskiego Centrum Promieniowania Synchrotronowego w Grenoble na platformie ZOOM.