RAPORTY

Raporty z wykonanych projektów badawczych w latach 2021-2026

Raporty z wykonanych projektów badawczych w latach 2016-2021

Raporty z wykonanych projektów badawczych w latach 2006-2011


Oznaczenie projektu zawiera dwie litery oznaczające dziedzinę naukową, do której zaliczony był projekt oraz kolejny numer projektu.

ESRF wyróżnia nsp. dziedziny:

CH (Chemistry);
ES (Earth Science);
EV (Environment);
HC (Hard Condensed Matter Science);
HG (Cultural Heritage);
LS (Life Sciences);
MA (Applied Material Science);
MD (Medicine);
ME (Engineering);
MI (Methods and Instrumentation);
MX (Structural Biology) – only for MX BAG, Rolling applications and LTP proposals;
SC (Soft Condensed Matter Science).