Raporty z wykonanych projektów badawczych w latach 2021-2026

TERMIN PRZYZNANEGO CZASUNUMER PROJEKTUNUMER STACJIWYKONAWCY PROJEKTU
2022 / IMX-2423CM01PYRC Krzysztof, PLEWKA Jacek
2021 / IICH-6239 ID12MATHONIERE Corine, CLERAC Rodolphe, MAGOTT Michal, PINKOWICZ Dawid
2021 / IICH-6295ID15BPALIWODA Damian, KSIAZEK Maria, KUSZ Joachim
2021 / IICH-6296ID15BPINKOWICZ Dawid, DZIUBEK Kamil
2021 / IIES-1154BM05, ID19FOSTOWICZ-FRELIK Lucja, JANISZEWSKA Katarzyna, LUO Zhe-Xi, MUNIAK Paweł
2021 / IIMA-5217ID22RAHIMI MOSAFER Houri Sadat, MINIKAYEV Roman, PASZKOWICZ Wojciech