STATYSTYKA

Liczba projektów, instytucji i publikacji w latach 2016-2021


Zgłoszone projekty, w których uczestniczyli naukowcy z Polski

Przyznane projekty, w których uczestniczyli naukowcy z Polski


Zgłoszone shifty ze wszystkich państw, w których brali udział naukowcy z Polski

Przyznane shifty dla wszystkich projektów, w których brali udział naukowcy z Polski

Wykonane shifty dla wszystkich projektów, w których brali udział naukowcy z Polski