STATYSTYKA

Zgłoszone projekty, w których uczestniczyli naukowcy z Polski

Przyznane projekty, w których uczestniczyli naukowcy z Polski


Zgłoszone zapotrzebowanie na shifty w złożonych projektach, w których brali udział
naukowcy z Polski

Przyznane shifty dla zaakceptowanych projektów, w których brali udział naukowcy z Polski

Wykonane shifty dla zaakceptowanych projektów, w których brali udział naukowcy z Polski


W latach 2019-2020 przeprowadzono wymianę pierścienia akumulacyjnego i nie było dostępu do wiązki, a później dostępność do linii badawczych była bardzo ograniczona. Zarząd ESRF w roku 2018 zatwierdził propozycję uznania wykorzystania czasu pomiarowego w latach 2019 i 2020 dla wszystkich krajów partnerskich za zgodny z ich wpłatami, niezależnie od faktycznie przyznanego czasu pomiarowego. W roku 2021 Zarząd ESRF przedłużył tę decyzję na rok 2021, uwzględniając zakłócenia w planowanych przydziałach wiązki w związku z ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19 (zdalne pomiary). Dopiero w roku 2022 powrócono do prawidłowego rozliczania przyznawanego czasu pomiarowego (zgodnie z wpłacanym procentem wkładu do budżetu ESRF).


Liczba projektów, instytucji i publikacji w latach 2016-2021