Spotkanie Krajowego Konsorcjum jednostek naukowych na platformie ZOOM – 27.06.2023 r.

W dniu 27 czerwca 2023 roku odbyło się kolejne spotkanie Krajowego Konsorcjum jednostek naukowych zainteresowanych korzystaniem z Europejskiego Centrum Promieniowania Synchrotronowego w Grenoble na platformie ZOOM.