PORADNIK

Warunki dostępu do źródła promieniowania synchrotronowego ESRF reguluje Statut ESRF i są one takie same dla wszystkich członków Europejskiego Centrum Promieniowania Synchrotronowego. O dostęp do wiązki promieniowania synchrotronowego mogą ubiegać się wszyscy naukowcy z polską afiliacją.
Szczegółowe warunki określa „ Procedure for the allocation of beam time on ESRF beamlines for non-proprietary research”. W szczególności:

  • Naukowcy z Polski mogą wysyłać projekty eksperymentów sami lub we współpracy z naukowcami z innych krajów.
  • Czas pomiarowy będzie przyznawany przez Naczelnego Dyrektora ESRF na podstawie wartości naukowej projektu ocenianej przez Komitet recenzujący. Projekty będą oceniane przez Komitet recenzujący składający się z wybranych naukowców, który przygotowuje recenzje dla Dyrekcji ESRF.
  • Projekty naukowe, którym zostanie przyznany czas pomiarowy otrzymają techniczną oraz inną niezbędną pomoc taką, jak otrzymują projekty innych członków stowarzyszonych w ESRF.
  • Użytkownicy z Polski otrzymają zwrot kosztów, podróży oraz pobytu, niezbędnych do przeprowadzenia eksperymentu w Grenoble, zgodnie z regułami obowiązującymi w ESRF.

Polscy naukowcy, tak jak wszyscy członkowie ESRF, mogą wysyłać projekty eksperymentów dwa razy w roku: do 1 marca i do 10 września. Szczegóły znajdują się na stronie: http://www.esrf.eu/UsersAndScience/UserGuide/ .


Wskazówki dotyczące zgłoszenia projektu i wyboru linii pomiarowej:

ZGŁOSZENIE projektu

przewodnik użytkownika

znajdź linię pomiarową

dostępne linie pomiarowe